+7 (843) 267-88-07
! . : HR@AIRPORTKZN.RU, 1. , . !                                ! , , . , - , 8(800)250-1955 ( ), odo@ptproc.ru, , . , , , , .                               

Online

-24 .
+24 .


()
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1693 B763 00:50 16.09 clock 00:50
: KAZAN-ANTALYA
: 16.09.2019 04:50:00
:
SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1
428 B738 01:55 16.09 clock 02:56
: KAZAN-ISTANBUL
: 16.09.2019 05:50:00
: 16.09.2019 06:23:00
SIRENA /:
ICAO /: THY
IATA /: TK
1,2
555 CRJ2 02:40 16.09 clock 02:40
: KAZAN-NOVY URENGOY
: 16.09.2019 05:30:00
: 16.09.2019 05:20:00
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
FV 6596 A319 02:50 16.09 clock 02:45
: KAZAN-ST.PETERSBURG
: 16.09.2019 05:00:00
: 16.09.2019 04:55:00
SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1
1607 B752 03:10 16.09 clock 03:43
: KAZAN-ENFIDHA
: 16.09.2019 08:40:00
: 16.09.2019 09:00:00
SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1,2
1197 B738 03:20 16.09 clock 03:41
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 16.09.2019 05:00:00
: 16.09.2019 05:13:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
2 938 CRJ2 03:40 16.09 clock 03:34
: KAZAN-MINSK
: 16.09.2019 06:00:00
: 16.09.2019 06:08:00
SIRENA /: 2
ICAO /: BRU
IATA /: B2
1,2
186 E190 04:35 16.09 clock 04:28
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 16.09.2019 06:10:00
: 16.09.2019 06:06:00
SIRENA /:
ICAO /: KAR
IATA /: EO
1,2
7 70 A319 05:00 16.09 clock 04:52
: KAZAN-MOSCOW DME
: 16.09.2019 06:35:00
: 16.09.2019 06:27:00
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
8Q 918 A321 05:10 16.09 clock 05:10
: KAZAN-ANTALYA
: 16.09.2019 09:00:00
:
SIRENA /: 8Q
ICAO /: OHY
IATA /: 8Q
1,2
541 CRJ2 05:10 16.09 clock 05:05
: KAZAN-PERM
: 16.09.2019 06:10:00
: 16.09.2019 06:07:00
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
344 B735 06:25 16.09 clock 06:24
: KAZAN-MOSCOW VKO
: 16.09.2019 08:05:00
: 16.09.2019 08:19:00
SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1
8825 B738 06:50 16.09 clock 06:50
: KAZAN-ENFIDHA
: 16.09.2019 12:00:00
:
SIRENA /:
ICAO /: ABG
IATA /: RL
1,2
9776 CRJ2 07:00 16.09 clock 06:57
: KAZAN-NARYAN-MAR
: 16.09.2019 09:00:00
: 16.09.2019 09:04:00
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1
957 B738 07:40 16.09 clock 07:40
: KAZAN-ANTALYA
: 16.09.2019 11:30:00
:
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1,2
1271 SU95 09:05 16.09 clock 08:57
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 16.09.2019 10:45:00
: 16.09.2019 10:39:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
SU 704 A320 09:45 16.09 clock 9:45
: KAZAN-FRANKFURT
: 16.09.2019 14:05:00
:
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
7 62 A319 10:05 16.09 clock 09:55
: KAZAN-MOSCOW DME
: 16.09.2019 11:40:00
: 16.09.2019 11:40:00
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
338 B738 10:25 16.09 clock 11:04
: KAZAN-SOCHI
: 16.09.2019 13:05:00
: 16.09.2019 13:40:00
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1,2
1269 A320 10:45 16.09 clock 10:45
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 16.09.2019 12:25:00
: 16.09.2019 12:17:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
531 CRJ2 11:25 16.09 clock 11:20
: KAZAN-SIMFEROPOL
: 16.09.2019 14:15:00
: 16.09.2019 14:01:00
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1
8045 B752 11:40 16.09 clock 12:37
: KAZAN-ANTALYA
: 16.09.2019 15:30:00
: 16.09.2019 16:00:00
SIRENA /:
ICAO /: ABG
IATA /: RL
1,2
1191 A320 11:40 16.09 clock 11:40
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 16.09.2019 13:20:00
: 16.09.2019 13:25:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
348 CRJ2 11:50 16.09 clock 11:43
: KAZAN-KALUGA
: 16.09.2019 13:40:00
:
SIRENA /:
ICAO /: RLU
IATA /: 7R
1,2
78 L410 13:30 16.09 clock 13:30
: KAZAN-ORENBURG
: 16.09.2019 15:30:00
: 16.09.2019 15:50:00
SIRENA /:
ICAO /: ORG
IATA /: ORG
1,2
1277 B738 13:30 16.09 clock 13:29
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 16.09.2019 15:10:00
: 16.09.2019 15:14:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
126 AT75 14:10 16.09 clock 14:06
: KAZAN-UFA
: 16.09.2019 15:30:00
: 16.09.2019 15:11:00
SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1,2
7 66 A319 16:55 16.09 clock 16:54
: KAZAN-MOSCOW DME
: 16.09.2019 18:30:00
: 16.09.2019 18:18:00
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
FV 5827 B744 18:00 16.09 clock 18:20
: KAZAN-ANTALYA
: 16.09.2019 21:40:00
:
SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1,2
1193 A320 18:40 16.09 clock 18:36
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 16.09.2019 20:25:00
: 16.09.2019 20:26:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
284 B738 19:00 16.09 clock 19:32
: KAZAN-MOSCOW VKO
: 16.09.2019 20:35:00
: 16.09.2019 21:13:00
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1
J2 9576 E190 19:20 16.09 clock 19:20
: KAZAN-BAKU
: 16.09.2019 21:50:00
: 16.09.2019 22:00:00
SIRENA /: J2
ICAO /: AHY
IATA /: J2
1,2
7 80 A319 19:55 16.09 clock 20:43
: KAZAN-MOSCOW DME
: 16.09.2019 21:30:00
: 16.09.2019 22:22:00
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
1199 A320 20:35 16.09 clock 20:34
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 16.09.2019 22:10:00
: 16.09.2019 22:15:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
597 CRJ2 20:40 16.09 clock 20:35
: KAZAN-CHELYABINSK
: 16.09.2019 22:05:00
: 16.09.2019 21:51:00
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
7 5038 E170 20:45 16.09 clock 20:45
: KAZAN-NOVOSIBIRSK
: 16.09.2019 23:55:00
: 16.09.2019 23:37:00
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
548 B738 20:55 16.09 clock 21:17
: KAZAN-ST.PETERSBURG
: 16.09.2019 23:10:00
: 16.09.2019 23:24:00
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1,2
864 CRJ2 21:05 16.09 clock 21:03
: KAZAN-EKATERINBURG
: 16.09.2019 22:35:00
: 16.09.2019 22:16:00
SIRENA /:
ICAO /: RLU
IATA /: 7R
1,2
1195 A320 21:55 16.09 clock 21:49
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 16.09.2019 23:40:00
: 16.09.2019 23:47:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
7 64 A319 22:15 16.09 clock 22:15
: KAZAN-MOSCOW DME
: 16.09.2019 23:50:00
: 16.09.2019 23:40:00
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
326 B734 22:30 16.09 clock 22:26
: KAZAN-MOSCOW VKO
: 17.09.2019 00:15:00
: 17.09.2019 00:09:00
SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1
1691 B763 23:00 16.09 clock 22:54
: KAZAN-ANTALYA
: 17.09.2019 03:05:00
: 17.09.2019 02:45:00
SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1,2
D2 9775 SU95 23:30 16.09 clock 00:29
: KAZAN-MOSCOW DME
: 17.09.2019 00:45:00
: 17.09.2019 01:59:00
SIRENA /: D2
ICAO /: SSF
IATA /: D2
1
5807 A321 23:55 16.09 clock 23:53
: KAZAN-ANTALYA
: 17.09.2019 03:30:00
: 17.09.2019 03:33:00
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1
8025 B752 00:50 17.09 clock 01:19
: KAZAN-ANTALYA
: 17.09.2019 04:35:00
:
SIRENA /:
ICAO /: ABG
IATA /: RL
1
428 B738 01:55 17.09 clock 01:51
: KAZAN-ISTANBUL
: 17.09.2019 05:50:00
: 17.09.2019 05:24:00
SIRENA /:
ICAO /: THY
IATA /: TK
1
6 3553 A321 02:40 17.09 clock 07:50
: KAZAN-ANTALYA
: 17.09.2019 06:25:00
: 17.09.2019 11:35:00
SIRENA /: 6
ICAO /: SVR
IATA /: U6
1,2
FV 6596 A319 02:50 17.09 clock 02:50
: KAZAN-ST.PETERSBURG
: 17.09.2019 05:00:00
:
SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1,2
547 CRJ2 03:10 17.09 clock 03:07
: KAZAN-OMSK
: 17.09.2019 05:40:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
BT 451 B733 03:20 17.09 clock 03:12
: KAZAN-RIGA
: 17.09.2019 06:00:00
: 17.09.2019 05:53:00
SIRENA /: BT
ICAO /: BTI
IATA /: BT
1,2
1197 B738 03:20 17.09 clock 03:17
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 17.09.2019 05:00:00
:
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
AY 722 E190 04:15 17.09 clock 04:03
: KAZAN-HELSINKI
: 17.09.2019 07:00:00
:
SIRENA /: AY
ICAO /: FIN
IATA /: AY
1,2
186 B738 04:35 17.09 clock 04:35
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 17.09.2019 06:10:00
:
SIRENA /:
ICAO /: KAR
IATA /: EO
1,2
7 70 A319 05:00 17.09 clock 05:00
: KAZAN-MOSCOW DME
: 17.09.2019 06:35:00
: 17.09.2019 06:35:00
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
4133 A332 05:15 17.09 clock 05:15
: KAZAN-ANTALYA
: 17.09.2019 09:15:00
:
SIRENA /:
ICAO /: RSY
IATA /: F7
1,2
344 B734 06:25 17.09 clock 06:25
: KAZAN-MOSCOW VKO
: 17.09.2019 08:05:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1,2
1199 A320 07:00 17.09 clock 07:00
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 17.09.2019 08:35:00
:
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
571 CRJ2 07:05 17.09 clock 07:05
: KAZAN-NIZHNIY NOVGOROD
: 17.09.2019 07:55:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
1271 SU95 09:05 17.09 clock 09:05
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 17.09.2019 10:45:00
:
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
7 62 A319 10:05 17.09 clock 10:05
: KAZAN-MOSCOW DME
: 17.09.2019 11:40:00
: 17.09.2019 11:40:00
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
1269 A320 10:45 17.09 clock 10:45
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 17.09.2019 12:25:00
:
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
770 A320 10:50 17.09 clock 10:50
: KAZAN-SIMFEROPOL
: 17.09.2019 13:25:00
:
SIRENA /:
ICAO /: RWZ
IATA /: WZ
1,2
338 B738 11:35 17.09 clock 11:35
: KAZAN-SOCHI
: 17.09.2019 14:15:00
:
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1,2
1191 A320 11:40 17.09 clock 11:40
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 17.09.2019 13:20:00
:
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
9733 A332 12:15 17.09 clock 12:15
: KAZAN-SANYA
: 17.09.2019 21:05:00
:
SIRENA /:
ICAO /: RSY
IATA /: F7
1,2
5 598 B735 13:15 17.09 clock 13:15
: KAZAN-ST.PETERSBURG
: 17.09.2019 15:25:00
:
SIRENA /: 5
ICAO /: AUL
IATA /: 5N
1,2
1277 B738 13:30 17.09 clock 13:30
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 17.09.2019 15:10:00
:
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
78 L410 13:30 17.09 clock 13:30
: KAZAN-ORENBURG
: 17.09.2019 15:30:00
:
SIRENA /:
ICAO /: ORG
IATA /: ORG
1,2
126 AT75 14:10 17.09 clock 14:10
: KAZAN-UFA
: 17.09.2019 15:30:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1
FV 5827 B744 15:25 17.09 clock 15:25
: KAZAN-ANTALYA
: 17.09.2019 19:05:00
:
SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1,2
549 CRJ2 16:50 17.09 clock 16:50
: KAZAN-YAROSLAVL
: 17.09.2019 18:05:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
7 66 A319 16:55 17.09 clock 16:55
: KAZAN-MOSCOW DME
: 17.09.2019 18:30:00
:
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
826 A321 17:45 17.09 clock 17:45
: KAZAN-SOCHI
: 17.09.2019 20:25:00
:
SIRENA /:
ICAO /: RWZ
IATA /: WZ
1
650 A320 18:15 17.09 clock 18:15
: KAZAN-TASHKENT
: 17.09.2019 21:15:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UZB
IATA /: HY
1,2
1193 SU95 18:40 17.09 clock 18:40
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 17.09.2019 20:25:00
:
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
7 80 A319 19:55 17.09 clock 19:55
: KAZAN-MOSCOW DME
: 17.09.2019 21:30:00
:
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
862 CRJ2 20:05 17.09 clock 20:05
: KAZAN-EKATERINBURG
: 17.09.2019 21:35:00
:
SIRENA /:
ICAO /: RLU
IATA /: 7R
1,2
548 B738 20:55 17.09 clock 20:55
: KAZAN-ST.PETERSBURG
: 17.09.2019 23:10:00
:
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1,2
545 CRJ2 21:15 17.09 clock 21:15
: KAZAN-ASTRAKHAN
: 17.09.2019 23:05:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
127 B738 21:30 17.09 clock 21:30
: KAZAN-SIMFEROPOL
: 18.09.2019 0:15:00
:
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1,2
127 B738 21:30 17.09 clock 21:30
: KAZAN-SIMFEROPOL
: 18.09.2019 00:15:00
:
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1,2
1195 A320 21:55 17.09 clock 21:55
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 17.09.2019 23:40:00
:
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
A4 216 SU95 22:00 17.09 clock 22:00
: KAZAN-ROSTOV NA DONU PLATOV
: 17.09.2019 23:55:00
:
SIRENA /: A4
ICAO /: AZO
IATA /: A4
1,2
7 64 A319 22:15 17.09 clock 22:15
: KAZAN-MOSCOW DME
: 17.09.2019 23:50:00
:
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
326 B735 22:30 17.09 clock 22:30
: KAZAN-MOSCOW VKO
: 18.09.2019 00:15:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1
258 B738 23:40 17.09 clock 23:40
: KAZAN-KHUDZHAND
: 18.09.2019 03:30:00
:
SIRENA /:
ICAO /: SMR
IATA /: SZ
1
5807 A321 23:55 17.09 clock 23:55
: KAZAN-ANTALYA
: 18.09.2019 03:30:00
:
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1
1693 B763 00:50 18.09 clock 00:50
: KAZAN-ANTALYA
: 18.09.2019 04:50:00
:
SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1
428 B738 01:55 18.09 clock 01:55
: KAZAN-ISTANBUL
: 18.09.2019 05:50:00
:
SIRENA /:
ICAO /: THY
IATA /: TK
1,2
581 CRJ2 02:30 18.09 clock 02:30
: KAZAN-TOMSK
: 18.09.2019 05:55:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
565 CRJ2 02:35 18.09 clock 02:35
: KAZAN-GORNO ALTAISK
: 18.09.2019 06:00:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
FV 6596 A319 02:50 18.09 clock 02:50
: KAZAN-ST.PETERSBURG
: 18.09.2019 05:00:00
:
SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1695 B738 02:55 18.09 clock 02:55
: KAZAN-ANTALYA
: 18.09.2019 06:55:00
:
SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1,2
1197 B738 03:20 18.09 clock 03:20
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 18.09.2019 05:00:00
:
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
QS 907 B738 03:35 18.09 clock 03:35
: KAZAN-PRAGUE
: 18.09.2019 07:15:00
:
SIRENA /: QS
ICAO /: TVS
IATA /: QS
1
2 938 CRJ2 03:40 18.09 clock 03:40
: KAZAN-MINSK
: 18.09.2019 06:00:00
:
SIRENA /: 2
ICAO /: BRU
IATA /: B2
1,2
186 B738 04:35 18.09 clock 04:35
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 18.09.2019 06:10:00
:
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1
6 1571 A321 04:40 18.09 clock 04:40
: KAZAN-ANTALYA
: 18.09.2019 08:25:00
:
SIRENA /: 6
ICAO /: SVR
IATA /: U6
1,2
7 70 A319 05:00 18.09 clock 05:00
: KAZAN-MOSCOW DME
: 18.09.2019 06:35:00
:
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
4025 A321 05:40 18.09 clock 05:40
: KAZAN-ANTALYA
: 18.09.2019 09:35:00
:
SIRENA /:
ICAO /: RWZ
IATA /: WZ
1
457 B738 06:00 18.09 clock 06:00
: KAZAN-TASHKENT
: 18.09.2019 09:10:00
:
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1,2
575 CRJ2 06:05 18.09 clock 06:05
: KAZAN-PERM
: 18.09.2019 07:00:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
344 B735 06:25 18.09 clock 06:25
: KAZAN-MOSCOW VKO
: 18.09.2019 08:05:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1,2
1199 A320 07:00 18.09 clock 07:00
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 18.09.2019 08:35:00
:
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
557 CRJ2 07:10 18.09 clock 07:10
: KAZAN-SURGUT
: 18.09.2019 09:40:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1
5 9307 B738 08:10 18.09 clock 08:10
: KAZAN-DALAMAN
: 18.09.2019 11:40:00
:
SIRENA /: 5
ICAO /: AUL
IATA /: 5N
1,2
1271 SU95 09:05 18.09 clock 09:05
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 18.09.2019 10:45:00
:
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
7 62 A319 10:05 18.09 clock 10:05
: KAZAN-MOSCOW DME
: 18.09.2019 11:40:00
:
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
1269 A320 10:45 18.09 clock 10:45
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 18.09.2019 12:25:00
:
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
1653 A321 10:50 18.09 clock 10:50
: KAZAN-HERAKLION
: 18.09.2019 15:15:00
:
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1,2
535 CRJ2 11:30 18.09 clock 11:30
: KAZAN-VOLGOGRAD
: 18.09.2019 13:00:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
338 B738 11:35 18.09 clock 11:35
: KAZAN-SOCHI
: 18.09.2019 14:15:00
:
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1,2
1191 A320 11:40 18.09 clock 11:40
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 18.09.2019 13:20:00
:
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
531 CRJ2 12:00 18.09 clock 12:00
: KAZAN-SIMFEROPOL
: 18.09.2019 14:50:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
5 598 B735 13:15 18.09 clock 13:15
: KAZAN-ST.PETERSBURG
: 18.09.2019 15:25:00
:
SIRENA /: 5
ICAO /: AUL
IATA /: 5N
1,2
78 L410 13:30 18.09 clock 13:30
: KAZAN-ORENBURG
: 18.09.2019 15:30:00
:
SIRENA /:
ICAO /: ORG
IATA /: ORG
1,2
1277 B738 13:30 18.09 clock 13:30
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 18.09.2019 15:10:00
:
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
1689 B738 13:30 18.09 clock 13:30
: KAZAN-DALAMAN
: 18.09.2019 17:30:00
:
SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1,2
126 AT75 14:10 18.09 clock 14:10
: KAZAN-UFA
: 18.09.2019 15:30:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1,2
7 5036 E170 14:50 18.09 clock 14:50
: KAZAN-NOVOSIBIRSK
: 18.09.2019 18:00:00
:
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
652 A320 15:00 18.09 clock 15:00
: KAZAN-FERGANA
: 18.09.2019 18:20:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UZB
IATA /: HY
1,2
527 CRJ2 16:20 18.09 clock 16:20
: KAZAN-MAKHACHKALA
: 18.09.2019 18:30:00
:
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
7 66 A319 16:55 18.09 clock 16:55
: KAZAN-MOSCOW DME
: 18.09.2019 18:30:00
:
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
FV 5841 B738 17:00 18.09 clock 17:00
: KAZAN-LARNACA
: 18.09.2019 20:55:00
:
SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1
459 B738 17:30 18.09 clock 17:30
: KAZAN-DUSHANBE
: 18.09.2019 21:00:00
:
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1,2
5 418 B735 17:35 18.09 clock 17:35
: KAZAN-SIMFEROPOL
: 18.09.2019 20:25:00
:
SIRENA /: 5
ICAO /: AUL
IATA /: 5N
1
FV 5827 B738 18:40 18.09 clock 18:40
: KAZAN-ANTALYA
: 18.09.2019 22:20:00
:
SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1,2
1193 SU95 18:40 18.09 clock 18:40
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 18.09.2019 20:25:00
:
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
284 B738 19:00 18.09 clock 19:00
: KAZAN-MOSCOW VKO
: 18.09.2019 20:35:00
:
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1
J2 9576 E190 19:20 18.09 clock 19:20
: KAZAN-BAKU
: 18.09.2019 21:50:00
:
SIRENA /: J2
ICAO /: AHY
IATA /: J2
1,2
A4 316 SU95 19:25 18.09 clock 19:25
: KAZAN-KRASNODAR
: 18.09.2019 21:40:00
:
SIRENA /: A4
ICAO /: AZO
IATA /: A4
1,2
7 80 A319 19:55 18.09 clock 19:55
: KAZAN-MOSCOW DME
: 18.09.2019 21:30:00
:
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
862 CRJ2 20:05 18.09 clock 20:05
: KAZAN-EKATERINBURG
: 18.09.2019 21:35:00
:
SIRENA /:
ICAO /: RLU
IATA /: 7R
1,2
548 B738 20:55 18.09 clock 20:55
: KAZAN-ST.PETERSBURG
: 18.09.2019 23:10:00
:
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1
160 E190 21:10 18.09 clock 21:10
: KAZAN-NUR-SULTAN
: 18.09.2019 23:30:00
:
SIRENA /:
ICAO /: KZR
IATA /: KC
1,2
1195 A320 21:55 18.09 clock 21:55
: KAZAN-MOSCOW SVO
: 18.09.2019 23:40:00
:
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
7 64 A319 22:15 18.09 clock 22:15
: KAZAN-MOSCOW DME
: 18.09.2019 23:50:00
:
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
()
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
427 B738 01:00 16.09 clock16.09.2019 01:07
: ISTANBUL-KAZAN
: 15.09.2019 21:15
: SIRENA /:
ICAO /: THY
IATA /: TK
1,2
185 E190 01:20 16.09 clock16.09.2019 01:32
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 15.09.2019 23:45
: SIRENA /:
ICAO /: KAR
IATA /: EO
1,2
7 69 A319 01:30 16.09 clock16.09.2019 01:19
: MOSCOW DME-KAZAN
: 15.09.2019 23:55
: 15.09.2019 23:58 SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
1656 B752 01:40 16.09 clock16.09.2019 02:07
: BARCELONA-KAZAN
: 15.09.2019 20:20
: SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1,2
FV 6595 A319 01:40 16.09 clock16.09.2019 01:28
: ST.PETERSBURG-KAZAN
: 15.09.2019 23:35
: SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1,2
528 CRJ2 02:00 16.09 clock16.09.2019 02:00
: MAKHACHKALA-KAZAN
: 15.09.2019 23:45
: 15.09.2019 23:40 SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1
2 937 CRJ2 02:10 16.09 clock16.09.2019 01:38
: MINSK-KAZAN
: 15.09.2019 23:50
: SIRENA /: 2
ICAO /: BRU
IATA /: B2
1,2
1196 B738 02:25 16.09 clock16.09.2019 02:35
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 16.09.2019 00:45
: 16.09.2019 01:15 SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
958 B738 03:05 16.09 clock16.09.2019 03:10
: ANTALYA-KAZAN
: 15.09.2019 23:25
: SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1
8Q 917 A321 04:00 16.09 clock16.09.2019 04:09
: ANTALYA-KAZAN
: 16.09.2019 00:20
: 16.09.2019 00:20 SIRENA /: 8Q
ICAO /: OHY
IATA /: 8Q
1,2
343 B735 04:10 16.09 clock16.09.2019 04:04
: MOSCOW VKO-KAZAN
: 16.09.2019 02:40
: 16.09.2019 02:25 SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1,2
1270 SU95 08:15 16.09 clock16.09.2019 07:52
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 16.09.2019 06:30
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
7 61 A319 09:20 16.09 clock16.09.2019 08:57
: MOSCOW DME-KAZAN
: 16.09.2019 07:45
: 16.09.2019 07:40 SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
337 B738 09:45 16.09 clock16.09.2019 10:21
: SOCHI-KAZAN
: 16.09.2019 07:15
: 16.09.2019 07:45 SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1,2
1268 A320 10:00 16.09 clock16.09.2019 09:48
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 16.09.2019 08:20
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
8026 B752 10:30 16.09 clock16.09.2019 10:39
: ANTALYA-KAZAN
: 16.09.2019 07:10
: 16.09.2019 07:00 SIRENA /:
ICAO /: ABG
IATA /: RL
1,2
1190 A320 10:50 16.09 clock16.09.2019 10:44
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 16.09.2019 09:15
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
347 CRJ2 11:10 16.09 clock16.09.2019 10:34
: KALUGA-KAZAN
: 16.09.2019 09:20
: SIRENA /:
ICAO /: RLU
IATA /: 7R
1,2
1276 B738 12:40 16.09 clock16.09.2019 12:19
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 16.09.2019 11:05
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
77 L410 12:45 16.09 clock16.09.2019 12:59
: ORENBURG-KAZAN
: 16.09.2019 10:45
: SIRENA /:
ICAO /: ORG
IATA /: ORG
1,2
125 AT75 13:20 16.09 clock16.09.2019 13:22
: UFA-KAZAN
: 16.09.2019 11:55
: 16.09.2019 11:40 SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1
FV 5828 B744 15:30 16.09 clock16.09.2019 16:20
: ANTALYA-KAZAN
: 16.09.2019 12:00
: 16.09.2019 12:30 SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1,2
7 65 A319 16:10 16.09 clock16.09.2019 15:58
: MOSCOW DME-KAZAN
: 16.09.2019 14:40
: 16.09.2019 14:37 SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
556 CRJ2 16:25 16.09 clock16.09.2019 18:45
: NOVY URENGOY-KAZAN
: 16.09.2019 13:35
: 16.09.2019 15:10 SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
1192 A320 17:45 16.09 clock16.09.2019 17:21
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 16.09.2019 16:00
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
283 B738 18:20 16.09 clock16.09.2019 18:40
: MOSCOW VKO-KAZAN
: 16.09.2019 16:35
: 16.09.2019 17:20 SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
. .
1
J2 9575 E190 18:20 16.09 clock16.09.2019 18:12
: BAKU-KAZAN
: 16.09.2019 15:40
: 16.09.2019 15:23 SIRENA /: J2
ICAO /: AHY
IATA /: J2
1,2
7 79 A319 19:10 16.09 clock16.09.2019 19:50
: MOSCOW DME-KAZAN
: 16.09.2019 17:35
: 16.09.2019 18:27 SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
705 A320 19:25 16.09 clock16.09.2019 18:49
: FRANKFURT-KAZAN
: 16.09.2019 15:15
: 16.09.2019 15:03 SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
7 5037 E170 20:00 16.09 clock16.09.2019 19:43
: NOVOSIBIRSK-KAZAN
: 16.09.2019 16:30
: 16.09.2019 16:25 SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
547 B738 20:15 16.09 clock16.09.2019 20:35
: ST.PETERSBURG-KAZAN
: 16.09.2019 17:55
: 16.09.2019 18:30 SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1,2
861 CRJ2 20:30 16.09 clock16.09.2019 20:28
: EKATERINBURG-KAZAN
: 16.09.2019 19:00
: SIRENA /:
ICAO /: RLU
IATA /: 7R
1,2
1194 A320 21:05 16.09 clock16.09.2019 20:40
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 16.09.2019 19:20
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
5838 A321 21:10 16.09 clock16.09.2019 20:57
: ANTALYA-KAZAN
: 16.09.2019 17:30
: SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1
1692 B763 21:20 16.09 clock16.09.2019 20:44
: ANTALYA-KAZAN
: 16.09.2019 17:20
: 16.09.2019 17:20 SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1,2
7 63 A319 21:30 16.09 clock16.09.2019 21:10
: MOSCOW DME-KAZAN
: 16.09.2019 19:55
: 16.09.2019 19:49 SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
325 B734 21:35 16.09 clock16.09.2019 21:31
: MOSCOW VKO-KAZAN
: 16.09.2019 20:10
: 16.09.2019 19:55 SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1
6 3554 A321 22:30 16.09 clock17.09.2019 06:55
: ANTALYA-KAZAN
: 16.09.2019 18:45
: 17.09.2019 03:10 SIRENA /: 6
ICAO /: SVR
IATA /: U6
1
8046 B752 23:20 16.09 clock17.09.2019 00:15
: ANTALYA-KAZAN
: 16.09.2019 20:00
: 16.09.2019 20:10 SIRENA /:
ICAO /: ABG
IATA /: RL
1,2
1198 A320 23:50 16.09 clock16.09.2019 23:39
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 16.09.2019 22:15
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
427 B738 01:00 17.09 clock17.09.2019 00:43
: ISTANBUL-KAZAN
: 16.09.2019 21:15
: SIRENA /:
ICAO /: THY
IATA /: TK
1,2
185 B738 01:20 17.09 clock17.09.2019 01:11
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 16.09.2019 23:45
: SIRENA /:
ICAO /: KAR
IATA /: EO
1,2
7 69 A319 01:30 17.09 clock17.09.2019 01:32
: MOSCOW DME-KAZAN
: 16.09.2019 23:55
: 17.09.2019 00:01 SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
FV 6595 A319 01:40 17.09 clock17.09.2019 01:27
: ST.PETERSBURG-KAZAN
: 16.09.2019 23:35
: SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1,2
532 CRJ2 01:50 17.09 clock17.09.2019 01:22
: SIMFEROPOL-KAZAN
: 16.09.2019 23:00
: SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
BT 450 B733 02:00 17.09 clock17.09.2019 01:45
: RIGA-KAZAN
: 16.09.2019 23:35
: 16.09.2019 23:35 SIRENA /: BT
ICAO /: BTI
IATA /: BT
1,2
AY 721 E190 02:25 17.09 clock17.09.2019 02:11
: HELSINKI-KAZAN
: 16.09.2019 23:55
: SIRENA /: AY
ICAO /: FIN
IATA /: AY
1,2
1196 B738 02:25 17.09 clock17.09.2019 02:05
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 17.09.2019 00:45
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
4134 A332 03:15 17.09 clock17.09.2019 03:10
: ANTALYA-KAZAN
: 16.09.2019 23:15
: SIRENA /:
ICAO /: RSY
IATA /: F7
1,2
542 CRJ2 03:35 17.09 clock17.09.2019 03:35
: PERM-KAZAN
: 17.09.2019 02:35
: SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
343 B734 04:10 17.09 clock17.09.2019 05:10
: MOSCOW VKO-KAZAN
: 17.09.2019 02:40
: 16.09.2019 03:40 SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1,2
1270 SU95 08:15 17.09 clock08:15
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 17.09.2019 06:30
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
7 61 A319 09:20 17.09 clock17.09.2019 09:20
: MOSCOW DME-KAZAN
: 17.09.2019 07:45
: 17.09.2019 07:45 SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
5808 A321 09:40 17.09 clock09:40
: ANTALYA-KAZAN
: 17.09.2019 06:00
: SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1,2
769 A320 09:50 17.09 clock09:50
: SIMFEROPOL-KAZAN
: 17.09.2019 07:10
: SIRENA /:
ICAO /: RWZ
IATA /: WZ
1,2
1268 A320 10:00 17.09 clock10:00
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 17.09.2019 08:20
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
9734 A332 10:15 17.09 clock17.09.2019 10:00
: SANYA-KAZAN
: 17.09.2019 00:50
: SIRENA /:
ICAO /: RSY
IATA /: F7
1,2
592 CRJ2 10:40 17.09 clock10:40
: SAMARA-KAZAN
: 17.09.2019 10:00
: SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
1190 A320 10:50 17.09 clock10:50
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 17.09.2019 09:15
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
337 B738 10:55 17.09 clock10:55
: SOCHI-KAZAN
: 17.09.2019 08:15
: SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1,2
5 597 B735 12:25 17.09 clock12:25
: ST.PETERSBURG-KAZAN
: 17.09.2019 10:15
: SIRENA /: 5
ICAO /: AUL
IATA /: 5N
1,2
1276 B738 12:40 17.09 clock12:40
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 17.09.2019 11:05
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
77 L410 12:45 17.09 clock12:45
: ORENBURG-KAZAN
: 17.09.2019 10:45
: SIRENA /:
ICAO /: ORG
IATA /: ORG
1
FV 5828 B744 13:00 17.09 clock13:00
: ANTALYA-KAZAN
: 17.09.2019 09:30
: SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1,2
125 AT75 13:20 17.09 clock13:20
: UFA-KAZAN
: 17.09.2019 11:55
: SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1,2
572 CRJ2 16:05 17.09 clock16:05
: NIZHNIY NOVGOROD-KAZAN
: 17.09.2019 15:10
: SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
7 65 A319 16:10 17.09 clock17.09.2019 16:10
: MOSCOW DME-KAZAN
: 17.09.2019 14:40
: 17.09.2019 14:40 SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
649 A320 16:25 17.09 clock16:25
: TASHKENT-KAZAN
: 17.09.2019 12:45
: SIRENA /:
ICAO /: UZB
IATA /: HY
1,2
825 A321 16:35 17.09 clock16:35
: SOCHI-KAZAN
: 17.09.2019 14:10
: SIRENA /:
ICAO /: RWZ
IATA /: WZ
1,2
1192 SU95 17:45 17.09 clock17:45
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 17.09.2019 16:00
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
9777 CRJ2 18:00 17.09 clock18:00
: NARYAN-MAR-KAZAN
: 17.09.2019 16:00
: SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
7 79 A319 19:10 17.09 clock19:10
: MOSCOW DME-KAZAN
: 17.09.2019 17:35
: SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
861 CRJ2 19:30 17.09 clock19:30
: EKATERINBURG-KAZAN
: 17.09.2019 18:00
: SIRENA /:
ICAO /: RLU
IATA /: 7R
1,2
568 CRJ2 19:50 17.09 clock19:50
: CHELYABINSK-KAZAN
: 17.09.2019 18:30
: SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
547 B738 20:15 17.09 clock20:15
: ST.PETERSBURG-KAZAN
: 17.09.2019 17:55
: SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1,2
550 CRJ2 20:20 17.09 clock20:20
: YAROSLAVL-KAZAN
: 17.09.2019 19:00
: SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
165 B738 20:35 17.09 clock20:35
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 17.09.2019 18:55
: SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1,2
1194 A320 21:05 17.09 clock21:05
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 17.09.2019 19:20
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
A4 215 SU95 21:15 17.09 clock21:15
: ROSTOV NA DONU PLATOV-KAZAN
: 17.09.2019 19:30
: SIRENA /: A4
ICAO /: AZO
IATA /: A4
1,2
7 63 A319 21:30 17.09 clock21:30
: MOSCOW DME-KAZAN
: 17.09.2019 19:55
: SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
325 B735 21:35 17.09 clock21:35
: MOSCOW VKO-KAZAN
: 17.09.2019 20:10
: SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1
257 B738 22:00 17.09 clock22:00
: KHUDZHAND-KAZAN
: 17.09.2019 18:20
: SIRENA /:
ICAO /: SMR
IATA /: SZ
1
1694 B763 22:50 17.09 clock22:50
: ANTALYA-KAZAN
: 17.09.2019 18:50
: SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1
6 1572 A321 23:30 17.09 clock23:30
: ANTALYA-KAZAN
: 17.09.2019 19:45
: SIRENA /: 6
ICAO /: SVR
IATA /: U6
1,2
1198 A320 23:50 17.09 clock23:50
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 17.09.2019 22:15
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
427 B738 01:00 18.09 clock01:00
: ISTANBUL-KAZAN
: 17.09.2019 21:15
: SIRENA /:
ICAO /: THY
IATA /: TK
1,2
185 B738 01:20 18.09 clock01:20
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 17.09.2019 23:40
: SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1,2
7 69 A319 01:30 18.09 clock01:30
: MOSCOW DME-KAZAN
: 17.09.2019 23:55
: SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
558 CRJ2 01:35 18.09 clock01:35
: SURGUT-KAZAN
: 17.09.2019 23:00
: SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
FV 6595 A319 01:40 18.09 clock01:40
: ST.PETERSBURG-KAZAN
: 17.09.2019 23:35
: SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1
1690 B738 01:45 18.09 clock01:45
: DALAMAN-KAZAN
: 17.09.2019 21:45
: SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1,2
546 CRJ2 01:50 18.09 clock01:50
: ASTRAKHAN-KAZAN
: 18.09.2019 00:00
: SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1
2 937 CRJ2 02:10 18.09 clock02:10
: MINSK-KAZAN
: 17.09.2019 23:50
: SIRENA /: 2
ICAO /: BRU
IATA /: B2
1,2
1196 B738 02:25 18.09 clock02:25
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 18.09.2019 00:45
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
QS 906 B738 02:40 18.09 clock02:40
: PRAGUE-KAZAN
: 17.09.2019 22:55
: SIRENA /: QS
ICAO /: TVS
IATA /: QS
1,2
128 B738 03:45 18.09 clock03:45
: SIMFEROPOL-KAZAN
: 18.09.2019 01:05
: SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1,2
343 B735 04:10 18.09 clock04:10
: MOSCOW VKO-KAZAN
: 18.09.2019 02:40
: SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1
4026 A321 04:20 18.09 clock04:20
: ANTALYA-KAZAN
: 18.09.2019 00:40
: SIRENA /:
ICAO /: RWZ
IATA /: WZ
1
5 9308 B738 06:40 18.09 clock06:40
: DALAMAN-KAZAN
: 18.09.2019 02:50
: SIRENA /: 5
ICAO /: AUL
IATA /: 5N
1
5808 A321 08:10 18.09 clock08:10
: ANTALYA-KAZAN
: 18.09.2019 04:30
: SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1,2
1270 SU95 08:15 18.09 clock08:15
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 18.09.2019 06:30
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
7 61 A319 09:20 18.09 clock09:20
: MOSCOW DME-KAZAN
: 18.09.2019 07:45
: SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
1268 A320 10:00 18.09 clock10:00
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 18.09.2019 08:20
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
582 CRJ2 10:30 18.09 clock10:30
: TOMSK-KAZAN
: 18.09.2019 07:00
: SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
566 CRJ2 10:40 18.09 clock10:40
: GORNO ALTAISK-KAZAN
: 18.09.2019 07:00
: SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
1190 A320 10:50 18.09 clock10:50
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 18.09.2019 09:15
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
337 B738 10:55 18.09 clock10:55
: SOCHI-KAZAN
: 18.09.2019 08:15
: SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1
1696 B738 12:00 18.09 clock12:00
: ANTALYA-KAZAN
: 18.09.2019 08:00
: SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1,2
5 597 B735 12:25 18.09 clock12:25
: ST.PETERSBURG-KAZAN
: 18.09.2019 10:15
: SIRENA /: 5
ICAO /: AUL
IATA /: 5N
1,2
1276 B738 12:40 18.09 clock12:40
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 18.09.2019 11:05
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
77 L410 12:45 18.09 clock12:45
: ORENBURG-KAZAN
: 18.09.2019 10:45
: SIRENA /:
ICAO /: ORG
IATA /: ORG
1
651 A320 13:10 18.09 clock13:10
: FERGANA-KAZAN
: 18.09.2019 09:25
: SIRENA /:
ICAO /: UZB
IATA /: HY
1,2
125 AT75 13:20 18.09 clock13:20
: UFA-KAZAN
: 18.09.2019 11:55
: SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1
FV 5842 B738 14:00 18.09 clock14:00
: LARNACA-KAZAN
: 18.09.2019 10:10
: SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1,2
7 5035 E170 14:10 18.09 clock14:10
: NOVOSIBIRSK-KAZAN
: 18.09.2019 10:40
: SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
458 B738 14:10 18.09 clock14:10
: TASHKENT-KAZAN
: 18.09.2019 10:40
: SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1,2
536 CRJ2 15:20 18.09 clock15:20
: VOLGOGRAD-KAZAN
: 18.09.2019 14:00
: SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
7 65 A319 16:10 18.09 clock16:10
: MOSCOW DME-KAZAN
: 18.09.2019 14:40
: SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
5 417 B735 16:45 18.09 clock16:45
: SIMFEROPOL-KAZAN
: 18.09.2019 14:05
: SIRENA /: 5
ICAO /: AUL
IATA /: 5N
1
FV 5828 B738 17:10 18.09 clock17:10
: ANTALYA-KAZAN
: 18.09.2019 13:30
: SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1,2
1192 SU95 17:45 18.09 clock17:45
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 18.09.2019 16:00
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
J2 9575 E190 18:20 18.09 clock18:20
: BAKU-KAZAN
: 18.09.2019 15:40
: SIRENA /: J2
ICAO /: AHY
IATA /: J2
1,2
283 B738 18:20 18.09 clock18:20
: MOSCOW VKO-KAZAN
: 18.09.2019 16:35
: SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1,2
A4 315 SU95 18:40 18.09 clock18:40
: KRASNODAR-KAZAN
: 18.09.2019 16:30
: SIRENA /: A4
ICAO /: AZO
IATA /: A4
1,2
7 79 A319 19:10 18.09 clock19:10
: MOSCOW DME-KAZAN
: 18.09.2019 17:35
: SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
861 CRJ2 19:30 18.09 clock19:30
: EKATERINBURG-KAZAN
: 18.09.2019 18:00
: SIRENA /:
ICAO /: RLU
IATA /: 7R
1
159 E190 20:10 18.09 clock20:10
: NUR-SULTAN-KAZAN
: 18.09.2019 17:35
: SIRENA /:
ICAO /: KZR
IATA /: KC
1,2
547 B738 20:15 18.09 clock20:15
: ST.PETERSBURG-KAZAN
: 18.09.2019 17:55
: SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1
1654 A321 20:30 18.09 clock20:30
: HERAKLION-KAZAN
: 18.09.2019 16:05
: SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1,2
1194 A320 21:05 18.09 clock21:05
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 18.09.2019 19:20
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1,2
7 63 A319 21:30 18.09 clock21:30
: MOSCOW DME-KAZAN
: 18.09.2019 19:55
: SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1,2
325 B735 21:35 18.09 clock21:35
: MOSCOW VKO-KAZAN
: 18.09.2019 20:10
: SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1,2
528 CRJ2 21:50 18.09 clock21:50
: MAKHACHKALA-KAZAN
: 18.09.2019 19:30
: SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1,2
578 CRJ2 21:55 18.09 clock21:55
: PERM-KAZAN
: 18.09.2019 20:45
: SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1
6 3554 A321 22:30 18.09 clock22:30
: ANTALYA-KAZAN
: 18.09.2019 18:40
: SIRENA /: 6
ICAO /: SVR
IATA /: U6
1,2
1198 A320 23:50 18.09 clock23:50
: MOSCOW SVO-KAZAN
: 18.09.2019 22:15
: SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU