Мәглүмәт хезмәте +7 (843) 267-88-07
татарча
"Казан" халыкара аэропорты сайтына рәхим итегез!                               

Таможня контроле

Таможня контролен узганда түбәндәгеләр тиешле:

o товарларны декларацияләү;

o декларация вакытында бирелгән белешмәләрнең дөреслеген раслаучы документларны күрсәтү;

o таможня органы вәкаләтле вәкиленең таләбе буенча декларацияләнүче товарларны күрсәтү;

o тиешле таможня пошлинасын, салымнарны түләү;

o таможня пошлиналарын, салымнарын түләгәнлекне раслаучы документларны күрсәтү;

o Россия Федерациясе законнары нигезендә таможня ташламалары өчен кирәкле булган документларны күрсәтү;

o дәүләт контроленең башка төрләрен үтүне раслаучы документларны күрсәтү, әгәр дә товарлар шундый контрольгә тиешле булса (ветеринар, фитосанитар, экологик һәм башка төрләре);

o товарларны таможня рәсмиләштерүе вакытында таможня органына ярдәм итү.

“Кызыл” коридор язмача формада декларацияләнергә тиешле товарларны декларацияләү, һәм шулай ук, затның теләге буенча, язмача формада декларацияләнергә тиешле булмаган товарларны декларацияләү өчен кирәк.

“Кызыл” коридорда декларацияләү пассажирның таможня декларациясен тутыру һәм аны таможня органының вазыйфалы затына таможня максатлары өчен кирәкле булган башка документлар белән берлектә тапшыру юлы белән башкарыла.

“Яшел” коридор физик затлар тарафыннан озатылучы багаждагы таможня декларациясенә тиешле булмаган, бер үк вакытта озатыла бармаучы багаж юклыгы очрагында, шәхси куллану товарларын күчереп кую өчен кирәк.

Керү юлындагы яшел (ак) линияне үтү күчерелергә тиешле товарларның таможня декларациясенә тиешле булмавын игълан итү кебек карала һәм юридик мәгънәгә ия булган фактларны раслый.

“Яшел” коридордан барганда зат Таможня Бергәлегенең таможня законнарын үтәү җаваплылыгыннан азат ителми. Таможня органнарының таможня контролен сайлап алу юлы белән үткәрү хокукы бар.