1. Корал һәм / яки сугыш кирәк-яракларын йөртүне тиешле авиакомпания белән авиабилет сатып алганчы килештерегез (Россия Транспорт министрлыгының 2007 елның 28 июнендәге 82 номерлы боерыгы, 25 п.)
2. Корал һәм/яки сугыш кирәк-яракларын алып бару нияте булганда аэропортка, ким дигәндә, кузгалырга ике сәгать алдан килегез.
3. Аэропортка керү юлында аэропортның иминлек хезмәткәрләрен корал һәм/яки сугыш кирәк-яраклары булуы турында хокук саклау органнары тарафыннан корал һәм/яки сугыш кирәк-яракларын күчерүнең законлылыгын тикшерү өчен кисәтеп куегыз (үзеңдә корал саклау һәм үзең белән йөртү хокукына тиешле рөхсәт булырга тиеш.)
4. Рейска теркәлегез һәм утырту талонын алыгыз, корал турында мәгълүмат бирегез.
5. Коралны һәм / яки сугыш кирәк-яракларын – махсус корал тапшыру, саклау һәм корал бирү бүлмәсендә тапшырыгыз.

Коралны кабул итү вакытында куркынычсызлык һәм хокук саклау органнары хезмәткәрләре түбәндәге гамәлләрне башкара:
• Коралның корылмаган булуын тикшерәләр; тикшерү пуля тоткыч кулланылып, махсус билгеләнгән урында башкарыла.
• Алып бару һәм рөхсәт документлары булуын тикшерәләр.
• Иминлек хезмәте хезмәткәре очыш вакытында корал кабул итү актын рәсмиләштерә. Акт өч нөсхәдә рәсмиләштерелә һәм хокук саклау органнары хезмәткәре, иминлек хезмәтенең вәкаләтле хезмәткәре һәм корал хуҗасы тарафыннан имзалана. Актның бер нөсхәсе пассажирга билгеләнгән (ул бара торган) аэропортта коралны алу өчен бирелә.
Искәрмә:
• РФ эчендә хәрәкәт итүче һәм коралы булган трансфер пассажирлары «Казан» аэропортында аны яңадан рәсмиләштерергә тиеш. Тулырак мәгълүмат +7(843) 267-8793 телефоны буенча.
• Россия Федерациясе территориясенә корал керткәндә/Россия Федерациясе территориясеннән корал алып чыкканда һәм Россия Федерациясе территориясе аша алып барганда, пассажирның Эчке эшләр министрлыгының вәкаләтле органы тарафыннан бирелгән коралны алып керү/алып чыгу өчен рөхсәте булырга тиеш.
• Чит ил гражданнарына «Корал турында»гы закон нигезендә, Россия Федерациясе территориясенә, ауга лицензиясе булган юридик зат чакыруы, күрсәтелгән юридик зат белән ауга контракт яисә спорт чараларында катнашу өчен чакыру һәм Эчке эшләр министрлыгының тиешле рөхсәте булган очракта, спорт һәм ау коралын кертү рөхсәт ителә;
• Россия Федерациясе территориясенә кертү һәм Россия Федерациясе территориясендә шәхси куркынычсызлыкны, башка гражданнарның гомерен һәм сәламәтлеген, аларның милкен саклауны тәэмин итү, йөкләрне озата бару һәм югарыда күрсәтелмәгән башка максатларда корал төрләрен, типларын һәм модельләрен файдалану тыела, әгәр бу Россия Федерациясенең аерым халыкара шартнамәләрендә каралмаган булса.

Кирәкле документлар коралны һәм сугыш кирәк-яракларын

Бөтен булган корал төрләренә:
- во
Искәрмә:
электрошок җайланмалары
• Билет һәм / яки
• Паспорт
• Чикне үткәндә корал кертү яки чыгару өчен рөхсәтнамә